Farmakoterapeutická revue 02/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Norbert Pauk


medailonek: Vladimír Tesař


tematický blok: PNEUMOLOGIE

Aktuální možnosti léčby bronchiálního astmatu

Current treatment options for bronchial asthma

Norbert Pauk


Chyby v inhalační technice a jejich vliv na kontrolu bronchiálního astmatu

Errors in the use of inhalers and their impact on asthma control

Petr Zůna


Detekce časné CHOPN

Early COPD detection

Ondřej Balík, Norbert Pauk


Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Progressive fibrosing interstitial lung processes

Michaela Cimrová


Hypoventilační syndrom obézních – Pickwickův syndrom

Obesity hypoventilation syndrome – Pickwick’s syndrome

Alexander Golubov


Mezoteliom pleury

Pleural mesothelioma

Daniel Krejčí


Velké změny v léčbě malobuněčného karcinomu plic

Major changes in the treatment of small cell lung cancer

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Účinek benralizumabu u těžkého eosinofilního asthma bronchiale – kazuistika

Effect of benralizumab in patients with severe eosinophilic bronchial asthma – a case report

Věra Bártová


Do třetice všeho dobrého – případ pacientky s těžkým astmatem

Third time’s the charm – a case of patient with severe asthma

Lýdia Slušná, David Homola, Aneta Opravilová


Co se stane, když ignorujeme signály svého těla – kazuistika

What happens when we ignore the signals of our body – a case study

Jindřiška Martínková


Mepolizumab v léčbě těžkého bronchiálního astmatu

Mepolizumab in the therapy of severe bronchial asthma

Martina Kulířová, Vratislav Sedlák


Přínos erdosteinu a jeho použití v kombinaci s jinými léčivy v pneumologii

The benefits of erdosteine and its use in combination with other drugs in pneumology

Jiří Slíva


Imunomodulační terapie imunoglobuliny

Immunoglobulin immunomodulatory therapy

Tomáš Milota


Role alergenové imunoterapie v ordinaci internisty

The role of allergen immunotherapy in the internist’s consulting room

Petr Čáp


Novinky v léčbě srdečního selhání – glifloziny u pacientů s mírně redukovanou a zachovalou ejekční frakcí

News in the treatment of heart failure – gliflozins in patients with a slightly reduced and preserved ejection fraction

Josef Kořínek, Miloš Dobiáš


Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

Antithrombotic prophylaxis in pregnant patient with antithrombin deficiency

Zuzana Kovářová Kudrnová, Radka Brzežková, Jan Miroslav Hartinger


Mladý muž s úspěšnou léčbou secukinumabem – kazuistika

Young man with successful treatment with secukinumab – case report

David Suchý, Jan Vítek