Farmakoterapeutická revue 02/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Bohumil Seifert


medailonek: Bohumil Seifert


Proč volit fixní lékové kombinace antihypertenziv a statinu v ambulantní praxi?

Why choose fixed drug combinations of antihypertensives and statins in outpatient practice?

Jitka Mlíková Seidlerová


Možnosti měření krevního tlaku v praxi, problémové situace a interpretace výsledků

Possibilities of blood pressure measurement in practice, problematic situations and interpretation

Petra Vysočanová


Hypolipidemická léčba u pacientů s diabetem v ambulantní praxi

Hypolipidemic therapy in patients with diabetes in clinical praxis

Ľubica Cibičková


Gliptiny v ordinacích všeobecných praktických lékařů

Use of gliptins by general practitioners

Milan Flekač


Role praktického lékaře v kardiometabolické a nádorové prevenci

The role of the general practitioner in cardiometabolic and cancer prevention

Bohumil Seifert


Invazivní léčba chronického žilního onemocnění

Invasive treatment of chronic venous disease

Marek Šlais


Průlomová bolest a možnosti její léčby v ambulantní praxi

Breakthrough pain in ambulatory practice treatment

Pavlína Nosková


Metamizol a jeho pozice v léčbě bolesti

Metamizol position in pain treatment

Marek Hakl


Význam suplementace vitaminem D v léčbě a prevenci osteoporózy

The importance of vitamin D supplementation in the treatment and prevention of osteoporosis

Petr Broulík, Karolina Kočí


Komplexní účinek erdosteinu a jeho použití v pneumologii

The complex therapeutic efficacy of erdosteine in pneumology

Norbert Pauk


Bolesti hlavy v době pandemie covidu‑19

Headaches during the COVID‑19 pandemic

Ingrid Niedermayerová, Ľubica Joppeková


Těžká forma atopické dermatitidy léčená dupilumabem – kazuistika

Severe form of atopic dermatitis treated with dupilumab – case report

Iva Karlová


Risankizumab v léčbě ložiskové psoriázy – klinické zkušenosti

Risankizumab treatment of plaque psoriasis – clinical experience

Petra Fialová


Novorozenecký screening je od ledna 2022 rozšířen o další onemocnění