Farmakoterapeutická revue 02/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Zuzana Moťovská


medailonek: Debora Karetová


Hypertenze, cévní mozkové příhody, kognitivní funkce

Hypertension, stroke and cognitive function

Jiří Widimský


Pokroky v léčbě srdečního selhání

Advances in the treatment of heart failure

Filip Málek


Novinky v doporučení pro farmakoterapii akutních koronárních syndromů bez elevací úseku ST

News in the recommendation for pharmacotherapy of acute coronary syndromes without ST elevations

Milan Hromádka


Potřebujeme intravenózní inhibitor destičkového receptoru P2Y12?

Is it necessary to use an intravenous P2Y12 platelet receptor inhibitor?

Ivo Varvařovský


Novinky v léčbě transthyretinové amyloidózy srdce

New therapies in transthyretin cardiac amyloidosis

Petr Kuchynka


Nová hypolipidemika

New lipid lowering drugs

Michal Vrablík


Prevence a léčba tromboembolických komplikací onkologických pacientů

Prevention and treatment of thromboembolic complications in cancer patients

Radek Pudil


Léčba spánkové apnoe

Treatment of sleep apnea

Ondřej Ludka


Léčba hypercholesterolemie u asymptomatických osob

Therapy of hypercholesterolemia in asymptomatic patients

Ľubica Cibičková


Fakta a mýty kolem léčby covidu‑19 – pohled farmakologa

Facts and myths surrounding COVID‑19 treatment – pharmacologist’s view

Jan Bultas


Itoprid v léčbě funkčních dyspepsií

Itopride in the treatment of functional dyspepsia

Jiří Slíva


Inhibitory Janusových kináz u imunopatologických chorob a jejich aktuální místo v terapii ulcerózní kolitidy

Janus kinase inhibitors in immunopathological diseases and their current role in the treatment of ulcerative colitis

Karin Malíčková


Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

Ravulizumab in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobiuria

Jan Válka, Petr Soukup, Jaroslav Čermák


Antibiotika v primární péči

Antibiotics in primary care

Václava Adámková


Miniinvazivní chirurgie hallux valgus

Minimally invasive hallux valgus surgery

Pavel Novák