Farmakoterapeutická revue 02/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.


Inhibitory SGLT2 – glifloziny a kardiovaskulární onemocnění

SGLT2 inhibitors – gliflozins and cardiovascular diseases

Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Jiří Vítovec


Agonizace GLP‑1 v kardiologii

Agonization of GLP‑1 in cardiology

Hana Rosolová


Strategie hypolipidemické léčby u akutního koronárního syndromu

Strategy of hypolipidemic therapy in acute coronary syndrome

Petr Ošťádal


Antitrombotická léčba u pacientů s kardiovaskulárními projevy antifosfolipidového syndromu

Antithrombotic therapy in patients with cardiovascular symptoms of antiphospholipid syndrome

Jana Hirmerová


Speciální situace v diagnostice a managementu arteriální hypertenze: hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze

Special situations in the diagnosis and management of arterial hypertension: white‑coat hypertension and masked hypertension

Jan Filipovský


Antiarytmická farmakoterapie dneška: jaká je její úloha

Antiarrhythmics nowadays: what is their role

Štěpán Havránek


Vývoj v oblasti farmakoterapie arteriální hypertenze

New research in pharmacotherapy of arterial hypertension

Ondřej Petrák


Fixní dvoj/trojkombinace v léčbě arteriální hypertenze – jsou vhodné při zahájení léčby?

Fixed‑dosed double/triple combination in the treatment of arterial hypertension – are suitable for starting treatment?

Milan Plíva

 

Biosimilární adalimumab v klinické praxi

Biosimilar adalimumab in clinical practice

Karin Malíčková, Veronika Hrubá, Milan Lukáš


Blokáda IL‑1 v léčbě autoinflamatorních onemocnění u dětí

IL‑1 inhibition in the treatment of autoinflammatory diseases in children

Hana Malcová, Dita Cebecauerová, Tomáš Milota, Rudolf Horváth


Aktuální farmakoterapeutické přístupy u pacientů s ulcerózní kolitidou

Current pharmacotherapeutic practice in patients with ulcerative colitis

Ivana Mikoviny Kajzrlíková


Dupilumab v léčbě atopického ekzému

Dupilumab in the treatment of atopic eczema

Iva Karlová


Právní aspekty a důsledky elektronické preskripce

Legal aspects and implications of electronic prescription

Jana Konečná