Farmakoterapeutická revue 01/2024

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2024. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Martin Haluzík


medailonek: Ivan Rychlik


Diagnostika diabetické retinopatie

Diagnosis of diabetic retinopathy

Milan Kvapil


Léčba inzulinovou pumpou v roce 2023

Insulin pump treatment in 2023

Klára Sochorová


Léčba inzulinové rezistence

Treatment of insulin resistance

Eva Račická


Kanagliflozin a jeho postavení v léčbě diabetu 2. typu

Canagliflozin and its position in the treatment of type 2 diabetes

Martin Haluzík


Srdeční selhání – aktuální možnosti léčby

Heart failure – update on treatment options

Filip Málek


Novinky v hypolipidemické léčbě

News in the hypolipidemic treatment

Michal Vrablík


Inclisiran jako vhodný lék i pro medicínsky náročného pacienta s hypercholesterolemií – kazuistika

Inclisiran as a suitable drug even for the medically demanding patient with the treatment of hypercholesterolemia – case report

Dagmar Kovářová


Quo vadis hypertension? Kam směřuje farmakoterapie arteriální hypertenze

Quo vadis hypertension? New research in pharmacotherapy of arterial hypertension

Ondřej Petrák


Vitamin D a diabetes mellitus

Vitamin D and diabetes mellitus

Pavlína Piťhová


Co je nového v léčbě syndromu diabetické nohy?

What’s new in the treatment of diabetic foot syndrome

Pavlína Piťhová


Využití evolokumabu v klinické praxi – kazuistika a novinky

Evolocumab in clinical practice – case report and news

Barbora Nussbaumerová


Účinná a dobře tolerovaná léčba hypertenze u obézní pacientky – kazuistika

Effective and well‑tolerated treatment of hypertension in an obese patient – case report

Petra Vysočanová


Potrombotický syndrom a jeho svízelná léčba – kazuistika

Postthrombotic syndrome and its difficult treatment – a case report

Jana Hirmerová


Nové možnosti očkování proti pneumokokům – vakcína Vaxneuvance

New options for vaccination against pneumococci – Vaxneuvance vaccine

Roman Prymula


Nový pohled na erdostein od studie ERICA

A new look at erdosteine since the ERICA study

František Kopřiva


Novinky v léčbě imunitní trombocytopenie

News in the treatment of immune thrombocytopenia

Eva Konířová


Aktuální možnosti prevence infekcí centrálního nervového systému

Current options for preventing central nervous system infections

Martin Slížek, Tereza Rudová, Dita Smíšková


Certolizumab pegol v těhotenství u pacientky s revmatoidní artritidou – kazuistika

Certolizumab pegol during pregnancy in a patient with rheumatoid arthritis – case report

Hana Ciferská