Farmakoterapeutická revue 01/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Martin Haluzík


medailonek: Michal Vrablík


tematický blok: DIABETES MELLITUS

Hybridní okruhy v léčbě diabetu 1. typu

Hybrid closed loop systems in the treatment of type 1 diabetes

Martina Müllerová, Klára Sochorová, Martin Haluzík


Glifloziny v léčbě chronického onemocnění ledvin: novinky a perspektivy

The role of gliflozins in the treatment of chronic kidney disease: novelties and perspectives

Ivan Zahrádka, Ondřej Viklický


Finerenon v léčbě komplikací diabetes mellitus 2. typu

Finerenone in the treatment of complications of type 2 diabetes mellitus

Denisa Janíčková Žďárská


Inclisiran – nový přístup v léčbě dyslipidemie

Inclisiran – a new therapeutic approach in treatment of dyslipidemia

David Karásek


Nové bazální inzuliny s aplikací jedenkrát týdně

Novel once‑weekly basal insulins

Eva Račická


Novinky v léčbě agonisty receptoru pro GLP‑1 a duálními agonisty

New developments in GLP‑1 receptor agonist and dual agonist therapy

Alena Adamíková


Semaglutid – první perorální agonista receptorů GLP‑1 a jeho postavení v léčbě diabetu

Semaglutide – the first oral agonist of GLP‑1 receptors and its role in the treatment of diabetes

Eva Račická


Léčba diabetu u starších pacientů

Treatment of diabetes in the elderly

Milan Kvapil, Lucie Břízová, Martina Nováková


Úloha amniové membrány v léčbě chronických ran u pacientů s diabetem

The role of amniotic membrane in the treatment of chronic wounds in patients with diabetes

Robert Bém


Role fenofibrátu v prevenci rozvoje makrovaskulárních komplikací u diabetiků

The role of fenofibrate in preventing the development of macrovascular complications in diabetics

Ľubica Cibičková


Co nového možno v nejbližší době očekávat v antikoagulační léčbě?

What new can be expected in the near future in anticoagulant treatment?

Jan Bultas, Debora Karetová


Nové a nově vznikající léčebné koncepty s použitím denosumabu

New and emerging treatment concepts using denosumab

Martin Žurek


Fondaparinux u těhotné pacientky s hlubokou žilní trombózou a s kožní alergií na nízkomolekulární heparin

Fondaparinux in a pregnant patient with deep vein thrombosis and with skin hypersensitivity to low‑molecular‑weight heparin

Jana Hirmerová


Arteriální hypertenze a dyslipidemie – dva rizikové faktory, jedno řešení

Arterial hypertension and dyslipidemia – two risk factors, one solution

Milan Plíva


Úspěšná léčba adalimumabem u pacienta s psoriázou, akné a sakroiliitidou

Successful treatment with adalimumab in a patient with psoriasis, acne and sacroiliitis

Jorga Fialová, Martina Kojanová, Liliana Šedová


Úspěšná terapie pacienta s těžkou plakovou psoriázou risankizumabem

Risankizumab in successful treatment of patient with plaque psoriasis

Petra Fialová