Farmakoterapeutická revue 01/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Martin Haluzík


medailonek: Karel Raška


Moderní léčba inzulinem u diabetes mellitus 2. typu

Modern insulin treatment of type 2 diabetes mellitus

Pavlína Piťhová


Okamžitá monitorace glykemie nejen v léčbě diabetu 1. typu

Flash glucose monitoring not only in the treatment of type 1 diabetes

Zuzana Hladíková

 

Jaké výhody nám přináší rychle působící inzulin aspart při využití v hybridních uzavřených okruzích

The main clinical advantage associated with faster acting insulin aspart using a hybrid closed‑loop system

Petr Žák


Hybridní inzulinové pumpy: jak vybrat správnou pumpu pro správného pacienta?

Hybrid closed loop insulin pump: how to choose the right pump for the right patient?

Michal Krčma

 

Současnost a perspektivy v antidiabetické léčbě injekčními GLP‑1 agonisty

The present state and prospects of antidiabetic therapy by injectable of GLP‑1 receptor agonists

Alena Adamíková


Glifloziny v léčbě srdečního selhání: aktuality a perspektivy

Gliflozins for treatment of heart failure: news and perspectives

Miloš Dobiáš, Josef Kořínek


Glifloziny u pacientů (nejen) s diabetickým onemocněním ledvin

Gliflozin treatment in patients with (but not limited to) diabetic kidney disease

Ivan Zahrádka, Ondřej Viklický


Semaglutid – první perorální agonista receptorů GLP‑1 a jeho postavení v léčbě diabetu

Semaglutide – the first oral agonist of GLP‑1 receptors and its role in the treatment of diabetes

Eva Račická


Současné postavení gliptinů v léčbě diabetu

The current role of gliptins in diabetes management

Milan Kvapil, Lucie Břízová, Martina Nováková


Angiologická vyšetření u pacientů s diabetem

Angiology assessment in patients with diabetes mellitus

Vladimíra Fejfarová, Jiří Matuška


Prevence a léčba syndromu diabetické nohy

Prevention and treatment of diabetic foot disease

Michal Dubský


Management diabetu v průběhu hospitalizace

Diabetes management in the hospital

Jan Škrha jr., Eva Horová


Léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků

Managment of ischemic heart disease in diabetic patients

Jan Piťha


Farmakoterapie arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Pharmacotherapy of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus

Ondřej Petrák


Léčba dyslipidemie u diabetiků 2. typu

Treatment of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes

Eva Tůmová


Léčba obezity u pacientů s diabetem: přehled současných možností a výhledy do budoucna

Treatment of obesity in patients with diabetes: current options and future prospects

Martin Haluzík, Iva Jakubíková, Viktorie Kovářová, Michaela Kudláčková

 

Covid‑19 a diabetes mellitus

COVID‑19 and diabetes mellitus

Jan Škrha


Specifika léčby diabetu ve stáří

Treatment of diabetes mellitus in the elderly

Markéta Kubíčková


Telemedicína v diabetologii

Telemedicine in diabetology

Robert Bém


Úloha venofarmak v komplexní terapii těžké formy chronické žilní insuficience

The role of venoactive drugs in the complex therapy of severe form of chronic venous insufficiency

Barbora Grauová