Farmakoterapeutická revue 01/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA


Léčba gestačního diabetes mellitus

Treatment of gestational diabetes mellitus

Hana Krejčí


Prekoncepční příprava a léčba pregestačního diabetu

Preconception care and treatment of pregestational diabetes

Kateřina Anderlová


Novinky v inzulinoterapii

Innovations in insulin therapy

Alena Adamíková


Real‑time a intermitentně skenovaná (flash) monitorace glykemie: výběr pacienta a praktické poznámky

Real‑time and intermittently scanned (flash) continuous glucose monitoring: patient selection and practice notes

Michal Krčma


Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu a agonistů receptoru pro GLP‑1

Fixed combination of long‑acting insulin and GLP‑1 receptor agonists

Eva Račická


Antidiabetika a srdeční selhání

Anti‑diabetic drugs and heart failure

David Karásek


Nefroprotektivní účinky vybraných antidiabetik

Nephroprotective effects of selected antidiabetics

Karolína Krátká, Mayara Elisa Knížek Bonatto, Ivan Rychlí


Bariatrická chirurgie v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Bariatric surgery in the treatment of type 2 diabetes

Viktorie Hrádková, Martin Haluzík


Diabetická retinopatie – využití nonmydriatické funduskamery

The nonmydriatic fundus camera in diabetic retinopathy

Milan Kvapil


Nové možnosti terapie dyslipidemie u pacientů s familiární hypercholesterolemií v sekundární prevenci – změna úhradových podmínek pro inhibitory PCSK9

New possibilities of dyslipidemia therapy in patients with familial hypercholesterolemia in secondary prevention – change in reimbursement for PCSK9 inhibitors
Lukáš Zlatohlávek


Očkování proti onemocnění covid‑19 mRNA vakcínami

Vaccination against COVID‑19 with mRNA vaccines

Marek Petráš


Mukoaktivní léčiva jako podpůrná terapie zánětlivých onemocnění dýchacích cest

Mucoactive drugs as a supportive therapy for inflammatory diseases of the respiratory tract

Jan Juřica


Burosumab – nová naděje pro léčbu X‑vázané hypofosfatemie u dětí i dospělých

Burosumab – new hope for treatment of X‑linked hypophosphatemia in children and adults

Zdeněk Šumník


Pokroky v léčbě uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

Advances in treatment of juvenile idiopathic arthritis associated uveitis

Hana Malcová


Chronické žilní onemocnění: možnosti praktického lékaře v diagnostice, léčbě a prevenci

Chronic venous disease: the possibilities of a general practitioner in diagnosis, treatment and prevention

Jana Vojtíšková


Myasthenia gravis – včasná diagnóza a současné možnosti léčby

Myasthenia gravis – early diagnosis and current treatment options

Jiří Piťha


Septická sakroiliitida – kazuistika

Septic sacroiliitis – a case report

Martina Bělobrádková, Pavla Paterová, Zdeněk Bělobrádek, Tomáš Soukup