Farmakoterapeutická revue 01/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.


Dlouhodobě působící inzuliny: co je nového?

Long‑acting insulin: what’s new?

Alena Adamíková


Nová doporučení v léčbě diabetu aneb jak se nám líbí nová doporučení ESC pro léčbu diabetu

New ESC guidelines on diabetes and cardiovascular disease: Like it or not

Barbora Doležalová


Novinky v léčbě SGLT2 inhibitory

News in the treatment of SGLT2 inhibitors

David Karásek


Novinky v léčbě GLP‑1 agonisty

News in the treatment of GLP‑1 agonists

Eva Račická


Léčba diabetu u pacienta s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Management of hyperglycemia in patients at high cardiovascular risk

Ondřej Krystyník, Dominika Goldmannová, David Karásek


Jak správně léčit diabetika bez komplikací

How to treat diabetics correctly without complications

Jiří Hradec


Současné možnosti pokročilé monitorace glykemie

Current possibilities of advanced blood glucose monitoring

Radomíra Kožnarová


Technologie v terapii syndromu diabetické nohy

Technology in the treatment of diabetic foot

Robert Bém, Michal Dubský, Vladimíra Fejfarová, Jitka Husáková, Veronika Wosková


Metformin

Metformin

Karel Kubát


Nové benefity léčby warfarinem v 21. století

New benefits of warfarin therapy in the 21st century

Petr Dulíček, Zuzana Thibaud


Získaná hemofilie A – současné možnosti léčby

Acquired haemophilia A – current treatment options

Zuzana Čermáková, Linda Bystrická


Management závažného krvácení a koagulopatie při traumatu

Management of severe bleeding and coagulopathy in trauma

David Astapenko, Vladimír Černý


Možnosti léčby atypického hemolyticko‑uremického syndromu

Treatment options for atypical hemolytic uremic syndrome

Silvie Rajnochová Bloudíčková


Farmakoterapie bolestí zad

Pharmacotherapy of back pain

Marek Hakl


Jak sledovat pacienty po onkologické léčbě

How to monitor patients after cancer treatment

Tomáš Büchler


Jeden svět 2020