Farmakoterapeutická revue 01/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 01/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.


Kardiovaskulární účinky inhibitorů SGLT2 – novinky a perspektivy

Cardiovascular effects of SGLT2 inhibitors – news and perspectives

Alena Šmahelová


Současné možnosti monitorace glykemie

Current approaches to the glucose monitoring

Robert Bém


Aktuality v léčbě diabetu v těhotenství

News in diabetes treatment during pregnancy

Kateřina Anderlová


Diagnostika a léčba diabetické neuropatie

Diagnosis and treatment of the diabetic neuropathy

Šárka Malá, Pavlína Krollová, Lucie Hoskovcová, Milan Kvapil


Novinky v léčbě inzulinem

News in insulin therapy

Alena Adamíková


Léčba diabetu v dětském věku – aktuální stav a perspektivy

Treatment of childhood diabetes – current status and future perspectives

Zdeněk Šumník


Praktický přístup k léčbě diabetes mellitus inzulinovou pumpou

Practical approach to treatment of diabetes mellitus with an insulin pump

Radomíra Kožnarová


Transplantace inzulin produkující tkáně

Transplantation of insulin producing tissue

Peter Girman


Léčba dyslipidemie u diabetes mellitus 1. a 2. typu

Treatment of dyslipidemia in type 1 and type 2 diabetes mellitus

David Karásek


Současné možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu pomocí agonistů GLP‑1

Current treatment options for type 2 diabetes mellitus with GLP‑1 agonists

Eva Račická


Gliptiny v léčbě diabetu 2. typu v roce 2019

Gliptins for type 2 diabetes in 2019

Michal Krčma


Semaglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Semaglutide in the treatment of type 2 diabetes mellitus

Martin Haluzík


Apremilast – malá molekula s velkým účinkem na poškozující zánět pacientů s imunopatologickými nemocemi

Apremilast – small molecule with the substantial therapeutical impact on the inflammation in patients with immunopathological disorders

Jan Krejsek


Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Baricitinib in the treatment of rheumatoid arthritis

David Suchý


Ceftarolin v léčbě infekce meticilin rezistentní Staphylococcus aureus v klinické praxi

Ceftaroline in the treatment of Staphylococcus aureus resistant methicilin infection in clinical practice

Václava Adámková


Roztroušená skleróza – včasná diagnostika a možnosti léčby

Multiple sclerosis – early diagnosis and treatment options

Petra Nytrová, Jana Blahová Dušánková, Dana Horáková


Současné léčebné přístupy u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací

Current treatment approaches in patients with age‑related macular degeneration

Renata Ženíšková, Tereza Kubová, Kateřina Kesslerová, Marek Haase, Tomáš Sosna


Vápník a vitamin D v prevenci osteoporózy

Calcium and vitamin D in osteoporosis prevention

Jan Štěpán


Erektilní dysfunkce u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a dalšími onemocněními

Erectile dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus and other illnesses

Pavel Turčan


Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé

Which patients with thyroid disease should betreated and followed‑up by a general practitioner

Monika Nývltová, Karolína Drbalová, Miroslav Zavoral


Augmentácia klozapínu s amisulpridom – terapeutická stratégia pre pacientov s farmakorezistentnou schizofréniou

Augmentation of clozapine with amisulpride: a therapeutic strategy for patients with a pharmaco‑resistant schizophrenia

Matúš Virčík


Idiopatická necirhotická portální hypertenze – kazuistika

Idiopatic non‑cirrhotic portal hypertension – case report

Štěpán Šembera, Tomáš Fejfar, Václav Jirkovský, Miroslav Podhola, Petr Hůlek, Marcela Kopáčová


Spondyloartritidy – onemocnění mnoha tváří


Pohled za hranice


MUDr. Miloš Fusek