Druhé Kasuistiky z pediatrické praxe jsou na světě

 

 

Křest knihy se uskutečnil za přítomnosti hlavní editorky MUDr. Aleny Šebkové, praktické lékařky pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti JEP, kmotry se stali MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, a MUDr. Tomáš Soukup, dětský lékař v primární péči vykonávající svou praxi v Kantonsspital Aarau ve Švýcarsku.

Autoři jednotlivých kasuistik na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasné diagnostiky a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci jednotlivých kasuistik jsou čtenáři obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenáři je vysvětlen význam prezentované kasuistiky, případně i další osud pacienta. Jednotlivé kasuistiky jsou doplněny obrázky, schématy, ev. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají onemocněními v dětském věku a další související problematikou.

 

red